Folkparkens jourlista

Bursiljums Folkets Hus och Parkförening

Jourlista för 2021                                            Vecka

Anneli  15-16  
Annika och Conny 17-18  
Marie 19-20  
Solveig och Jan 21-22  
Cheryl & Roland 23-24  
Viola och Karl-Axel 25-26  
Kathrine och Roland 27-28  
Ingegerd & Tore 29-30  
Yvonne och Anders 31-32  
Agnes & Emil 33-34  
Linnéa & Johan 35-36  
Margareta & Erland 37-38  
Mia & Björn  39-40  
Lena & Lars-Erik 41-42  
Marie & Ulf 43-44  
Ulrika & Anders  45-46  
Lisa & Jonas 47-48  
Lena & Magnus 49-50  
Karin & Lars 51-52  
     


Jouren börjar måndag morgon.

Uppgifter:

Allmän tillsyn av serveringsbyggnaden genom kontroll av:

 • Kranar och vattenledningar.          2 ggr/vecka
 • Rengöring av toaletter, påfyllning av toalettpapper, tvål m.m.
  1 gång/vecka.
 • Lampor  (lampor finns i garderoben i hallen)
 • Golvet i serveringen dammsugs, sopas,
  våttorkning endast vid behov.
 • Torkning av golv i kök och hall vid behov.
 • Damtoan i källaren kolla termometern vid handfatet får inte understiga +7 grader. Övriga element 10 grader.
 • Tillsyn av toaletter, duschar och avlopp i ”relaxen”. Kolla att elementen är på 10 grader.
 • Skotta bort snö från rullstolsrampen, bron, bortre nödutgång och vid dörren till entrékuren där hjärtstartaren sitter.
 • Kontrollera hjärtstartaren. Instruktion finns uppsatt.

Sophantering:

I hallen finns en bänk med lådor för glas, metall, hårdplast mm för sortering. 
Tömning vid behov av jourfamiljen.

I köket finns en hink (med majspåse) för matrester, kaffesump och annat organiskt avfall. Nya majspåsar finns i städskåpet.

Jourfamiljen tar med sig majspåsen till sitt egna bruna kärl, eller till sin varma hemmakompost.
Övriga soppåsar tar varje jourfamilj hem till sin gröna tunna.

Under Juni, Juli och Augusti månad kommer parken att ha ett stort kärl (660 liter) stående vid stora tallen där vi får skicka alla  sopor.

OBS! Meddela Magnus (070-2181625) om något är trasigt och behöver åtgärdas samt Marie W(070-3522456) om något behöver köpas in.