Parkens jourlista

Bursiljums Folkets Hus och Parkförening

Jourlista för 2018                                Vecka

Anneli  26-27
Annika och Conny 28-29
Evy och Henrik 30-31
Marie 32-33
Solveig och Jan 34-35
Viola och Karl-Axel 36-37
Kathrine och Roland 38-39
Yvonne och Anders 40-41
Margareta och Erland 42-43
Mia och Björn 44-45
Gudrun och Jerry 46-47
Lena och Lars-Erik 48-49
Marie och Ulf 50-51
Lena och Magnus 52-01
Karin och Lars 02-03

 


Jouren börjar måndag morgon och slutar söndag kväll.

Uppgifter:

Allmän tillsyn av serveringsbyggnaden genom kontroll av:

 • Kranar och vattenledningar.          2 ggr/vecka
 • Rengöring av toaletter, påfyllning av toalettpapper, tvål m.m.
  1 gång/vecka.
 • Lampor  (lampor finns i garderoben i hallen)
 • Golvet i serveringen dammsugs, sopas,
  våttorkning endast vid behov.
 • Torkning av golv i kök och hall vid behov.
 • Damtoan i källaren kolla termometern vid handfatet får inte understiga +7 grader. Övriga element 10 grader.
 • Tillsyn av toaletter, duschar och avlopp i ”relaxen”. Kolla att elementen är på 10 grader.
 • Skotta bort snö från rullstolsrampen, bron, bortre nödutgång och vid dörren till entrékuren där hjärtstartaren sitter.
 • Kontrollera hjärtstartaren. Instruktion finns uppsatt.

Sophantering:

I hallen finns en bänk med lådor för glas, metall, hårdplast mm för sortering. 
Tömning vid behov av jourfamiljen.

I köket finns en hink (med majspåse) för matrester, kaffesump och annat organiskt avfall. Nya majspåsar finns i städskåpet.

Jourfamiljen tar med sig majspåsen till sitt egna bruna kärl, eller till sin varma hemmakompost.
Övriga soppåsar tar varje jourfamilj hem till sin gröna tunna.

Under Juni, Juli och Augusti månad kommer parken att ha ett stort kärl (660 liter) stående vid stora tallen där vi får skicka alla  sopor.

OBS! Meddela Magnus (070-2181625) om något är trasigt och behöver åtgärdas samt Yvonne(41015) om något behöver köpas in.