Folkparkens jourlista

Bursiljums Folkets Hus och Parkförening

Jourlista för 2019                                           Vecka

Anneli  04-05  
Annika och Conny 06-07  
Marie 08-09  
Solveig och Jan 10-11  
Cheryl & Roland 12-13  
Viola och Karl-Axel 14-15  
Kathrine och Roland 16-17  
Ingegerd & Tore 18-19  
Yvonne och Anders 20-21  
Agnes & Emil 22-23  
Linnéa & Johan 24-25  
Margareta & Erland 26-27  
Mia & Björn  28-29  
Gudrun & Jerry 30-31  
Lena & Lars-Erik 32-33  
Marie och Ulf 34-35  
Ulrika och Anders  36-37   
Lisa och Jonas 38-39   
Lena och Magnus 40-41  
Karin och Lars 42-43  


Jouren börjar måndag morgon och slutar söndag kväll.

Uppgifter:

Allmän tillsyn av serveringsbyggnaden genom kontroll av:

 • Kranar och vattenledningar.          2 ggr/vecka
 • Rengöring av toaletter, påfyllning av toalettpapper, tvål m.m.
  1 gång/vecka.
 • Lampor  (lampor finns i garderoben i hallen)
 • Golvet i serveringen dammsugs, sopas,
  våttorkning endast vid behov.
 • Torkning av golv i kök och hall vid behov.
 • Damtoan i källaren kolla termometern vid handfatet får inte understiga +7 grader. Övriga element 10 grader.
 • Tillsyn av toaletter, duschar och avlopp i ”relaxen”. Kolla att elementen är på 10 grader.
 • Skotta bort snö från rullstolsrampen, bron, bortre nödutgång och vid dörren till entrékuren där hjärtstartaren sitter.
 • Kontrollera hjärtstartaren. Instruktion finns uppsatt.

Sophantering:

I hallen finns en bänk med lådor för glas, metall, hårdplast mm för sortering. 
Tömning vid behov av jourfamiljen.

I köket finns en hink (med majspåse) för matrester, kaffesump och annat organiskt avfall. Nya majspåsar finns i städskåpet.

Jourfamiljen tar med sig majspåsen till sitt egna bruna kärl, eller till sin varma hemmakompost.
Övriga soppåsar tar varje jourfamilj hem till sin gröna tunna.

Under Juni, Juli och Augusti månad kommer parken att ha ett stort kärl (660 liter) stående vid stora tallen där vi får skicka alla  sopor.

OBS! Meddela Magnus (070-2181625) om något är trasigt och behöver åtgärdas samt Cathrine(070-2855719) om något behöver köpas in.