”Ädelt mellan dammarna.” Ädelfiske i Bursiljum

Om några år kommer det förhoppningsvis att ges möjlighet till ”ädelfiske” i Bursiljum längs en sträcka på ca. 5 km i Bureälven mellan Svarttjärndammen och Lappvattshedens Kvarn.

Bureälvens Övre Fiskevårdsområde har i samråd med Bursiljums By och aktivt stöd från Fritidskontoret igångsatt projektet ”Ädelt mellan dammarna”.

Hösten 2010 inleddes arbetet med att återställa forssträckorna som rådde före timmerflottningen i älven. Med grävmaskin flyttades större och mindre stenblock från strandkanten ut i forsarna för att ge fisken lämpliga ståndplatser.

Sommaren 2011 placerades ”lekgrus” ut på några platser längs älven för att underlätta fiskens möjlighet att fortplanta sig.

Under senhösten gjordes den första utsättningen, 2000 st. harrar och lika många öringar.

I vår ska Fritidskontorets fiskerikonsulenter kontrollera den utsatta fiskens överlevnad, varefter fler utsättningar är planerade några år framöver.

Under de år som utplanteringar görs råder fiskeförbud på harr och öring. All ädelfisk som fångas ska släppas tillbaka för att ge projektet större möjlighet att lyckas och i framtiden ge alla en möjlighet till ett roligt och givande fiske.

18. Tung harrtransport genom björkskog vid Gammelrodforsen ”Karl Isbergs forsen”
17. Harren lämnar säcken för friheten
16. Manbert får instruktioner av Åke
15. Åke förbereder utsättning
14. Per-Johan Wännström med harrfylld jeep
13. Engmans ”vrak”
12. Harren ställer sig omgående mot strömmen
11. Vebomarksforsen i halva dess längd
10. Harren klar att sättas ut i Vebomarksforsen
9. Harr i massor
8. Säcken försluts och harren klarar sig upp till 35 timmar
7. Säcken fylls med ren syrgas
6. Harren hälls i vattenfyllda plastsäckar
5. Ettårig harr i full fart
4. Harren ska nu håvas ur uppsamlingskaret
3. Tömda dammängar i vilka harren odlas
2. Backar redo att fyllas med harr
1. Karl-Henrik Åström i samspråk med fiskodlaren i Bastuträsk