Rastplats Baltjärn.

Baltjärn film

Baltjärn 279
Baltjärn 278
Baltjärn 277
Baltjärn 276
Baltjärn 275
Baltjärn 274
Baltjärn 273
Baltjärn 272
Baltjärn 270
Baltjärn 269
Baltjärn 268

Baltjärn är en gammal slåttermyr som numera är en fin platts för fågelskådning och allmän rekreation, Byn har satsat på att rusta upp en liten väg/stig som leder fram till platsen. Där finns en liten spång över ett dike och en stig som leder till en rastplats. Där finns möjlighet till fågelskådning sitta och fika eller bara koppla av, du kan sen fortsätta din promenad runt byn en slinga på ca 6 km.

baltjarn

Dammänget som kallas Baltjärn (BaLtjéen) började utnyttjas som dammänge på 1820 talet Genom en fördjupning av Baltjärnsbäcken blev vatten nivån så låg att hela området blev bevuxet med starr och fräken. På hösten när allt foder var bärgat dämdes området med en damm som var bygd vid bäckens utlopp. Avsikten med dämningen var att gödsla området för en bättre tillväxt. På våren tömdes det uppdämda vattnet ut genom dammluckan.

Baltjärn hade från början 10 lotter och för att få en rättvis fördelning av fodret varvade man lotter. Nr 1 ett år nr 2 nästa år så på 10 år hade man gått runt.

Genom delning av hemman under 1920 talet blev antalet lotter 30 och antalet lador 24 st. Lotterna var uppdelade som tårtbitar med avsmalningen mot kärrhålet. Ladorna var placerade längst upp vid skogskanten. Det frodigaste gräset växte naturligtvis längst ut mot kärrhålet där kunde fräknen nå ända upp till en manshöjd. Läs mer om våra sevärdigheter på hemsidan eller i vår Bya bok.