Renovering av Marklundsbron i Hembyn.

Den gamla bron var i väldigt dåligt skick så på majstämman 2010 beslutades att under sommaren skulle den renoveras.

Bursiljums byamän stod för kostnaderna och arbetet utfördes av ideella krafter från byn.

Allt trä revs bort så endast järnbalkarna låg kvar. Balkarna riktades upp och breddades.
Virket som användes till brobygget är tryckimpregnerat.

Marklundsbron (22)-800
Marklundsbron (21)-800
Marklundsbron (16)-800
Marklundsbron (15)-800
Marklundsbron (14)-800
Marklundsbron (13)-800
Marklundsbron (11)-800
Marklundsbron (10)-800
Marklundsbron (9)-800
Marklundsbron (8)-800
Marklundsbron (6)-800
Marklundsbron (5)-800
Marklundsbron (4)-800
Marklundsbron (3)-800
Marklundsbron (1)-800