Folkparkens jourlista

Bursiljums Folkets Hus och Parkförening

Jourlista för 2022                                            Vecka

Anneli  01-02  
Annika och Conny 03-04  
Solveig och Jan 05-06  
Cheryl & Roland 07-08  
Viola och Karl-Axel 09-10  
Kathrine och Roland 11-12  
Ingegerd & Tore 13-14  
Yvonne och Anders 15-16  
Agnes & Emil 17-18  
Linnéa & Johan 19-20  
Margareta & Erland 21-22  
Mia & Björn  23-24  
Lena & Lars-Erik 25-26  
Marie & Ulf 27-28  
Ulrika & Anders  29-30  
Lisa & Jonas 31-32  
Lena & Magnus 33-34  
Karin & Lars 35-36  
     
     


Jouren börjar måndag morgon.

Uppgifter:

Allmän tillsyn av serveringsbyggnaden genom kontroll av:

 • Kranar och vattenledningar.          2 ggr/vecka
 • Rengöring av toaletter, påfyllning av toalettpapper, tvål m.m.
  1 gång/vecka.
 • Lampor  (lampor finns i garderoben i hallen)
 • Golvet i serveringen dammsugs, sopas,
  våttorkning endast vid behov.
 • Torkning av golv i kök och hall vid behov.
 • Damtoan i källaren kolla termometern vid handfatet får inte understiga +7 grader. Övriga element 10 grader.
 • Tillsyn av toaletter, duschar och avlopp i ”relaxen”. Kolla att elementen är på 10 grader.
 • Skotta bort snö från rullstolsrampen, bron, bortre nödutgång och vid dörren till entrékuren där hjärtstartaren sitter.
 • Kontrollera hjärtstartaren. Instruktion finns uppsatt.

Sophantering:

I hallen finns en bänk med lådor för glas, metall, hårdplast mm för sortering. 
Tömning vid behov av jourfamiljen.

I köket finns en hink (med majspåse) för matrester, kaffesump och annat organiskt avfall. Nya majspåsar finns i städskåpet.

Jourfamiljen tar med sig majspåsen till sitt egna bruna kärl, eller till sin varma hemmakompost.
Övriga soppåsar tar varje jourfamilj hem till sin gröna tunna.

Under Juni, Juli och Augusti månad kommer parken att ha ett stort kärl (660 liter) stående vid stora tallen där vi får skicka alla  sopor.

OBS! Meddela Magnus (070-2181625) om något är trasigt och behöver åtgärdas samt Marie W(070-3522456) om något behöver köpas in.