Här hittar du alla kontaktuppgifter

Vid frågor rörande byn Bursiljum eller köp av vår byabok kontakta Bursiljums byamän
Byålderman Johan Andersson johan.andersson_32@spray.se  0914-10704
Ledamot Lars-Erik Björklund  
Ledamot Dan Andersson    
 
Vid frågor om folkparken eller angående uthyrning och prisuppgifter mm kontakta
Kassör Magnus
Sundqvist
  070-2181625
Ordförande Ulf Aspbäck   070-3772434
 
Styrelsen Bursiljums folketsparkförening
Ordförande Ulf Aspbäck cbx1047@telia.com 070-3772434
Kassör Magnus
Sundqvist
magnus.bursiljum
@gmail.com
070-2181625
Sekreterare Ulrica Mellqvist    
Ledamot Karl-Axel
Axelsson
 
Ledamot Kenneth Lövgren    
Suppleant Marie Widmark    
Suppleant Jonas Andrsson    
Suppleant Cathrine S. Lundmark   
 
Om du har frågor eller synpunkter på hemsidan, kontakta oss
Karl-Axel Axelsson           karlaxel.axelsson@gmail.com             070-5641150
Magnus Sundqvist           magnus.bursiljum@gmail.com            070-2181625

Anslagstavla

logg2


 

Älgfesten är framflyttad till
i vår p.g.a. den
ökade spridningen
av covid-19
Nytt datum bestäms senare då läget har förbättrats.

 Vi finns också på
Bildresultat för facebook logo