Med Paramotor över Bursiljum.
Johan Berggren Bursiljum flyger paramotor. Ibland brukar Johan fotografera under sina flygningar över Bursiljum. Här visas några bilder som vi fått av Johan.

Allmänt om paramotor.

Med paramotor menas skärmflyg med motordrift. Motoraggregatet som har påskjutande propeller är monterat i en bur med tillhörande sele.
Piloten startar och landar till fots på liten yta och flyger bekvämt med motordrift. Som flygskärm används friflygskärm som är godkänd för paramotor. Skärmen som då kallas motorskärm manövreras på samma sätt som vid vanlig skärmflygning med den skillnaden att man kan starta, flyga och landa med hjälp av ett gasreglage.
Du behöver inte vara skärmflygare för att lära dig flyga paramotor men du måste gå PM utbildning och inneha PM licens för att få flyga. PM utbildning erbjuds av licensierade Paramotorinstruktörer.

"När människobarnen går därnere och kivas
då resonerar du nog liksom jag.Tänk vad skönt det är ändå
att få sväva i det blå och se er lite grann så här från ovan"..